Prijava vjenčanja

Ženidba je zajednica svega života muške i ženske osobe, usmjerena po svojoj naravi k dobru ženidbenih drugova, te k rađanju i odgajanju potomstva. Tu je zajednicu među krštenim osobama Krist Gospodin uzdigao na dostojanstvo sakramenta, tako da među njima ne može biti valjanog ženidbenog ugovora koji samim tim ne bi bio sakrament (kan. 1055, § 1-2).

Ženidbena zajednica se uspostavlja ili nastaje ženidbenom privolom bračnih stranaka, koju na vani treba očitovati na način određen zakonom. Za katoličke vjernike taj način određuje Crkva. Bitna su joj svojstva jednost, što znači da može postojati samo između jednog muškarca i jedne žene (monogamija), čime se isključuje svaki oblik višeženstva (poligamija), te nerazrješivost, koja isključuje mogućnost razvoda, i odgovara načelu da samo smrt razrješuje ženidbu. Nisu to svojstva samo kršćanskih ženidbi, nego svake ženidbe, jer ih traži naravno pravo kako zbog dobra samih bračnih drugova tako i djece, ali kršćanskim ženidbama sakrament daje posebnu čvrstoću (kan. 1056 i 1057, § 1).

DOKUMENTI POTREBNI ZA SKLAPANJE SAKRAMENTA ŽENIDBE:

Mladenac i mladenka da bi sklopili katolički brak moraju u župni ured, najkasnije mjesec dana prije vjenčanja, donijeti sljedeće dokumente:

KRSNI LIST (Taufschein): dobiva se u župi krštenja mladenaca, ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
SLOBODNI LIST: dobiva se u župi krštenja, ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
RODNI LIST (Gebutrsurkunde): za oboje, dobiva se kod matičara, može biti i stariji od 6 mjeseci.
VJENČANI LIST (Heiratsurkunde): iz općine (Standesamt) u kojoj se sklopio brak.
- vjenčani list se može donijeti naknadno nekoliko dana prije vjenčanja;
- koji su bili u civilnom braku s nekom drugom osobom trebaju donijeti Rješenje o rastavi braka;
- udovci/ice trebaju donijeti uz krsni list i smrtni list prijašnjeg bračnog partnera/ice.

Potrebno je donijeti podatke o kumovima: ime i prezime, zanimanje, i točnu adresu kumova. Za kumove nisu potrebni nikakvi dokumenti.

Katolički brak mogu sklopiti samo oni parovi koji su pohađali sve susrete zaručničkog tečaja. Zaručnički tečajevi u našoj se župi održavaju dva puta godišnje u tri uzastopne nedjelje, kao oblik bliže i neposredne priprave zaručnika koji žele sklopiti sakramenat kršćanske ženidbe (katolički brak).

Zaručnički tečaj se održava u novoj župnoj dvorani Hrvatske katoličke župe bl. Alojzija Stepinca u Salzbrugu, koja se nalazi u prizemlju župne kuće (Mirabellplatz 5, 5020 Salzburg). TERMINI ZARUČNIČKOG TEČAJA: nedjelja, 08.11.2020. od 17:00 do 19:00 sati, nedjelja, 15.11.2020. od 17:00 do 19:00 sati i nedjelja, 22.11.2020. od 17:00 do 19:00 sati.

Prijaviti se možete u formularu koji se nalazi u nastavku. Broj sudionika je ograničen.