Draga djeco i mladi, poštovani roditelji, u nastavku možete naći raspored vjeronauka po uzrastima.

Sakrament svete potvrde ili krizme je sakrament kojim krizmanik ulazi u svijet odraslih u vjeri.

Vjeronauk u Gollingu održava se subotom u 10:00 sati u mjesnoj dvorani (Gemindesaal).