Previous Next

Pastoralno vijeće župe

Župno pastoralno vijeće je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. ŽPV je potrebno da bi župna zajednica mogla vršiti svoje pastoralne zadatke.

Ono predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi. Potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornosti, te time povezuje djelovanje svećenika i laika.

Odredbe Zakonika kanonskog prava vezane uz Pastoralno vijeće

Kan. 536 - § 1. Ako je prema sudu dijecezanskoga biskupa, pošto se posavjetuje s prezbiterijalnim vijećem, prikladno, neka se u svakoj župi osnuje pastoralno vijeće, kojemu je na čelu župnik, i u kojemu neka vjernici zajedno s onima koji snagom svoje službe sudjeluju u pastoralnoj brizi za župu pružaju svoju pomoć da se unapređuje pastoralna djelatnost.

§ 2. Pastoralno vijeće ima samo savjetodavan glas i ravna se prema odredbama koje donese dijecezanski biskup.   

Članovi po službi:

fra Zlatko Špehar, župnik
fra Ivan Cvetković, kapelan
 
Petar Sakač, past. suradnik

 

Izabrani članovi:  
   
Slađana Stijepić Mirjana Kukavica
Jozo Tadić Ivan Kresić
Ivo Knežević Branko Grabovac
Jurica Mustać Ivica Majić
Matilda Jović Mladen Jazvić
Jakov Marić Milan Kovač
Eva Tadić Marijan Luburić
Anđelko Grubeša Luka Petrović
Marinko Mašić Ivica Vincetić
Franjo Maršić Ivana Tadić
   
Filijale:  
   
Tihomir Šokić Zlatko Šimić
Anton Živković Roko Antić
Petar Brčina Ivo Duvnjak
Anto Škoro