Marijina legija

Prezidij Kraljica Anđela Marijine legije djeluju već dugi niz godina u našoj župi. Okupljaju se srijedom u 17:00 sati u dvorani "Vilim Cecelja" u prizemlju župne kuće. Duhovni voditelj prezidija je fra Ivan Cvetković. Svi zainteresirani mogu se priključiti, a više o ovom duhovnom pokretu možete pročitati u nastavku.

Marijina legija (lat. Legio Mariae) je međunarodna katolička laička organizacija. U njoj laici djeluju dragovoljno. Ovaj međunarodni katolički pokret danas ima za cilj sudjelovati i surađivati u evangelizacijskom poslanju Crkve. Njeni članovi posebice se posvećuju marijanskoj pobožnosti. Samom je pokretu cilj širiti vjeru i spašavati duše, u okviru crkvenoga poslanja. Ime je preuzela od starorimske vojne postrojbe legije. Za razliku od nje, oružje su Marijine legije molitva, žrtva i apostolski rad.

Osnovao ju je 7. rujna 1921. irski vjernik laik Frank Duff (1879.-1980.) u Baile Átha Cliathu (Dublinu). Osnovana je kao rimokatolički marijanski pokret radi duhovne obnove samih članova i širenjem Božjeg kraljevstva po Majci Božjoj. Na osnivanje ga je potaknula rasprava sv. Ljudevita Marije Montforstskog o pravoj pobožnosti prema presvetoj Djevici Mariji. Duff je za ovo dobio priznanje samog pape: papa Pavao VI. je ovog vjernika laika pozvao biti promatračem na Drugom vatikanskom koncilu.

Danas Marijina legija ima preko 12 milijuna radnih i molitvenih članova u dvije tisuće biskupija diljem svijeta, čime je najveća apostolska orgaizacija laika Katoličke Crkve. Najviše joj je članova u Južnoj Koreji, Filipinima, Brazilu, Argentini i DR Kongu. Svaka od navedenih država ima od 250.000 do 500.000 članova. Vodi se postupak za proglašenje blaženim utemeljitelja Marijine legije Franka Duffa te istaknutih članova Alfija Lambea i Edel Quinn.

Djeluje prema svom Priručniku. Njen je priručnik prilagodljiv svim kulturama i narodima. Priručnik navodi da je cilj je Marijine legije posvećenjem svojih članova u molitvi i radu, pod vodstvom svećenika, sudjelovati u velikom djelu Marije i Crkve: "satrti glavu zmiji" i proširiti Kristovo kraljevstvo. Članovi, kao osobe koje su poslušne Kristovu nalogu, obvezni su nositi Radosnu vijest svakom stvoru, govoreći o Bogu i Otkupitelju našem, Kristu. Priručnik uvodi članove u marijansku duhovnosti i daje im praktične upute za apostolat.

Obavljanje svoje dužnosti čine u uskoj povezanosti s Blaženom Djevicom Marijom, koja je kao Majka Kristova, kojeg je začela po Duhu Svetom, postala je pod križem Majkom Kristove braće odnosno Majkom Crkve. Legionari poput nje žele u bližnjima prepoznati Krista i služiti mu.

Marijina se legija sastoji od mnoštva osnovnih jedinica. Najmanja i osnovna zove se prezidij. Njega čini župna skupina vjernika koja je Crkvi na raspolaganju. Predvodi ih nadležni župnik. Više prezidija organizira se prema dekanatskoj ili državnoj razini. Mlađi od 18 godina imaju posebne skupine. Vrhovno je vodstvo Marijine legije Koncilij u Dublinu.
 
Članovi mogu biti radni i molitveni. I jedni i drugi su važni za rad ove legije. Radni se članovi sastaju tjedno. Svakodnevno mole molitvu Marijine legije "Veliča" (Magnificat), a najmanje dva sata tjedno obavljaju apostolski rad. Godišnje imaju duhovne vježbe. Marijinoj legiji može se pristupiti kao molitveni članovi, podupirući joj rad molitvom: ovi članovi ne nazoče susretima, ne dobivaju radna zaduženja, ali mole legijske molitve i krunicu Majke Božje. Molitveni članovi svojim molitvama pomažu apostolat radnih članova.

Ova legija Crkvi je na raspolaganju za svaki dušobrižnički ili socijalni rad, osim ako se radi o davanju materijalne pomoći, skupljanja novca i političkog djelovanja). Članovi djeluju u dogovoru s župnikom. Primjerice, kući pohode nove župljane, stare i osamljene osobe (i kod njih kući ili u domovima), pohađaju zatvorenike, podučavaju, pripremaju bolesne za primanje sakramenata, pozivaju župljane na sudjelovanje u župnom životu, šire katoličke medije, provode apostolat među osobama na rubu društva, pomažu župnom uredu. Na tjednim se susretima zaziva Duha Svetoga. Nakon zaziva moli se krunicu. Potom je kratko duhovno čitanje iz Priručnika. Nakon ovog duhovnog dijela, slijedi upravno-činovnički dio, u kojem se izvješćuje o radu. Poslije toga je Catena legionis. Slijedi svećenikov ili predsjednikov nagovor. Nakon toga svaki član (u parovima) dobije radnu zadaću za sljedeći tjedan. Na kraju je završna molitva. Mlađi od 18 godina imaju posebna radna zaduženja. Mnoštvo je članova Marijine legije patilo i stradalo zbog odanosti Kristu i Crkvi. Od osnutka do danas, preko 4 tisuće članova je poginulo ili ubijeno, dok je preko 20.000 zbog rada u Legiji završilo u zatvoru. U Hrvatskoj se također trpilo zbog progona, pa se za jugokomunizma djelovalo skriveno.