Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće ima savjetodavni glas i u njemu se treba očitovati odgovorna suradnja vjernika u ekonomskom upravljanju župom. Ipak u svakom slučaju ostaje nepromjenjiva dužnost župnika da zastupa župu u svim pravnim poslovima i da upravlja svim župnim dobrima.

Kan. 537 - Neka svaka župa ima ekonomsko vijeće koje se, osim prema općem pravu, ravna i prema odredbama izdanim od dijecezanskog biskupa i u kojemu neka vjernici, odabrani prema tim odredbama, pomažu župniku u upravljanju župnim dobrima, uz obdržavanje propisa kan. 532.

Članovi župnog ekonomskog vijeća

fra Zlatko Špehar, župnik
Branko Grabovac
Ivo Knežević
Marinko Mašić
Slađana Stijepić
Jozo Tadić