Predavanje na temu evanđeoskih izvještaja o Muci

U ponedjeljak, 11.04. u 19:15 sati, održat će se u župnoj dvorani iza crkve predavanje na temu Muke po Luki. Cilj je predavanja služeći se katoličkim tumačenjem Evanđelja dublje shvatiti kako teološko,tako i povijesno značenje smrti Isusa iz Nazareta. (Trajanje predavanja: cca. 1 sat.) Svi su dobrodošli!