Previous Next

Otvorenje Jubilejske godine

Povodom sedamdesete obljetnice organizirane pastoralne skrbi Hrvata u Austriji, koja je započela upravo u Salzburgu 1948. godine, naša župa je u nedjelju, 11.06.2017. otvorila JUBILEJSKU GODINU. Svetom misom u crkvi na Müllnu u 8:00 sati zahvalili smo župi Mülln, koja je kroz punih pedeset godina bila stjecište Hrvata katolika i to povodom 20. obljetnice preseljenja hrvatske pastve iz crkve na Müllnu u crkvu St. Andrä na Mirabellplatzu u Salzburgu. Kod svete mise u 11:30 sati u crkvi sv. Andrije otvorena je Jubilejska godina.

Svetu misu u 08:00 sati slavili smo u župnoj crkvi na Müllnu, domaći župnik P. Franz Lauterbacher OSB, pozdravio je okupljene vjernike na hrvatskom jeziku. Svetoj misi nazočio je i P. Bruno Becker OSB, župnik župe Mülln u vrijeme kada se hrvatska zajednica svake nedjelje tamo okupljala. Mnogi su se prisjetili tih vremena, prisutni su bili bivši ministranti, čitači, sakristani... 

U 11:30 sati, kao i prije dvadeset godina, prešli smo preko rijeke Salzach u župnu crkvu sv. Andrije (St. Andräkirche) u kojoj je hrvatska župna zajednica nakon Müllna našla novi dom. Svetu misu predslavio je mons. Gerard Žerdin, franjevac, biskup Apostolskog Vikarijata San Ramon u Peruu. Misnom slavlju pridružili su se i P. Franz Lauterbacher OSB i P. Bruno Becker OSB, zatim bivši župnik župe sv. Andrije vlč. Egbert Piroth; župnik župe Lehen, gdje je hrvatska zajednica također kratko boravila, P. Alois Kremshuber SAC; kao i sadašnji upravitelj župe sv. Andrije B. Bernd Kober OFMCap.