Početak župnog vjeronauka za sve uzraste u petak, 02.10. od 15:00 sati

Dragi roditelji i djeco, sa župnim vjeronaukom započet ćemo u petak 02.10. od 15:00 sati. Vjeronauk, kao i priprava za svetu krizmu, odvijat će se po sljedećem rasporedu:

15:00 sati - 1. razred i 2. razred

16:00 sati - 3.,4., 5. i 6. razred

17:00 sati - priprava za krizmu 2021.