Sveti Martin, iako sin jednoga španjolskoga plemića i jedne crnkinje iz Paname, koja je bila podrijetlom iz Afrike, nije imao sretno djetinjstvo. Razlog bijaše boja kože njegova tijela; nije bio bijelac već mješanac koji se rodio u Limi 9. prosinca 1579. Zbog toga ga ni vlastiti otac nije htio priznati za sina, a u matici je krštenih bio upisan kao »sin nepoznata oca«.

U plavetnim vodama jezera Lago Maggiore zrcale se Boromejski otoci. Nekoć su bili gole stijene, a sad su na njima parkovi s gajevima palmi i naranči. Da bi na njima mogao nastati raj, moralo se mučnim radom hladno kamenje nasuti i prekriti plodnom zemljom. Taj je posao izvršila obitelj Borromeo.

Danas se sjećamo svetih Montana i Maksime i ostalih srijemskih mučenika. Ovaj bračni par sklonio se u Srijem pred Dioklecijanovim progonstvom 304. godine. Premda su tamo bili nepoznati, netko ih je prijavio pa su i Montan i Maksima, zajedno s četrdeset drugih kršćana, mučeni i bačeni u Savu.

Sv. Leonard je omiljeni srednjoeuropski svetac, pustinjak i opat, odakle je njegovo štovanje došlo i u hrvatske krajeve, osobito u Međimurje te samoborski kraj. O njemu postoji više legendarnih nego povijesnih podataka. Rođen je krajem 5. stoljeća, za vrijeme cara Anastazija u plemićkoj obitelji u Galiji.

Današnji zaštitnik, sveti Engelbert iz Kölna, nadbiskup i mučenik, rodio se 1185. ili 1186. u dvorcu Burg na Wupperu (Solingen) kao sin grofa Engelberta I. od Berga. Školovao se u kölnskoj katedralnoj školi. Od djetinjstva predodređen za duhovnu službu, postao je 1198. prepošt crkve svetog Jurja, a 1199, sa 14 godina, i katedrale u Kölnu.

U malom ribarskom mjestu Mulu, u Boki Kotorskoj, u obitelji Benedikta i Dobre (Bona) Krilović, 27. studenog 1438. rođen je sin Pavao (kršeno ime) – Bl. Gracija. Bila je to skromna obitelj poznata po poštenju i pobožnosti. To je razdoblje pontifikata pape Eugena IV. kada je Boka bila u sastavu Mletačke Republike.

Nesigurno je mjesto njegova rođenja. Najvjerojatnije je rođen u Etruriji. Odgajan je u Rimu u kojemu završava školovanje pokazavši visoku inteligenciju. Papom postaje 440. godine. Bio je pravi pastir i otac vjernika. Trudio se očuvati jedinstvo vjere, odvažno je branio jedinstvo Crkve, koje je bilo ugroženo na Kalcedonskom saboru.

11. studenoga Crkva liturgijski časti svetog Martina Tourskog, prvog sveca koji nije bio mučenik, a koji se odlikovao izrazitom osjetljivošću prema siromasima i velikom požrtvovnošću u evangelizaciji, dok posebno treba naglasiti njegovu poniznost u prihvaćanju onoga što mu je Bog namijenio u životu, iako to po svojoj volji nije želio.

U vatikanskoj bazilici Sv. Petra podno jednog oltara nalazi se grob mučenika kršćanskog jedinstva sv. Jozafata. Ondje se rado okupljaju hodočasnici istočnoga obreda, koji su sjedinjeni s Rimom, osobito Ukrajinci. No i ostali Slaveni katolici gaje veliko poštovanje i pobožnost prema sv. Jozafatu koji je odličan predstavnik svetosti medu Slavenima.

Sv. Stanislav Kostka zaštitnik je studentske mladeži i umirućih, a posebno ga štuju novaci u Družbi Isusovoj. Rođen je28.  listopada  1550. godine u plemićkoj obitelji u poljskom gradu Rostkowu. Stankova je majka bila duboko pobožna žena pa je i sina odgojila u religioznom duhu. Zajedno s bratom Pavlom poslan je na višu naobrazbu i odgoj u bečki zavod koji su za plemićku djecu vodili isusovci.

Sv. Nikola Tavelić rodio se vjerojatno između 1340. i 1350. godine u Šibeniku. O njegovu djetinjstvu i odrastanju ne zna se mnogo, kao ni o tome što je djelovalo na mladu dušu, te potaklo Nikolu da stupi u franjevački red.

Danas je blagdan svetog i bosonog oca Alberta Velikog, dominikanca i profesora. Albert je bio čudesan čovjek. Kad su ga braća izabrala za njemačkog provincijala, on je napustio parišku katedru jer je želio biti stalno nazočan i bliz onim redovničkim zajednicama koje su sada bile povjerene njegovoj poglavarskoj brizi.

Supruga, majka, kraljica, dobročiniteljica, četiri su riječi za najkraći opis sv. Margarete Škotske, čiji životopis dokazuje da sveci ne moraju nužno prolaziti putovima patnje, boli, osamljenosti i nerazumijevanja. Istina, gotovo cijeli život provela je u izbjeglištvu, no kako je bila kraljevska kći, nije ni to bilo tako strašno poput današnjih izbjegličkih priča...

Gertruda je rođena 6. siječnja 1256. g. u Thueringenu (Njemačka). Već se s pet godina malena Gertruda našla unutar zidina samostana u Helfti (danas dio Elslebena), gdje su je njezini roditelji – vjerojatno plemenitaši – bili smjestili kako bi primila obrazovanje u skladu sa svojim statusom. Bila je vrlo nadarena i marljiva.

Sveta Cecilija je jedna od najznačajnijih osoba ranog kršćanstva. Srednjovjekovni pisac Jakov da Voragine u svom djelu Flos sanctorum u imenu Cecilije gleda nebeske ljiljane - Coeli lilia. Hagiografi kažu da bi bez nje, koju glazbenici štuju kao svoju zaštitnicu, naš kalendar ostao siromašniji.

Povijest katoličanstva u Vijetnamu započinje u 16. st. sa svećenikom Alessandrom de Rodhesom, francuskim misionarom koji je držan prvim apostolom te mlade azijske Crkve koja je podijeljena u tri različite regije: Tonchino, Annam i Cocincina. Nakon godine 1645. kad je otac Rodhes protjeran, tu je bilo puno progona koji su se izmjenjivali s razdobljima mira, a u kojima su misionari različitih redova došli u Vijetnam.

Sveti Klement I. rođen je u prvom stoljeću u Rimu. Bio je nakon Lina i Anakleta (Kleta), nasljednik svetoga Petra. Klement je postao poglavar Crkve nakon što je progon cara Trajana poslao u smrt papu Anakleta.

Zahvaljujući djelovanju apostola Irske sv. Patriciju te drugim irskim monasima, osobito sv. Kolumbi i svetoj Brigidi, Irska – zeleni otok – postade i otokom svetaca, kršćana veoma stroga života, apostolâ i misionarâ. Irski su misionari pošli drugim smjerom nego njihov apostol sv. Patrik, koji im je došao iz Velike Britanije.

Za vrijeme vladavine cara Dioklecijana po svim rimskim provincijama bjesnilo je strašno progonstvo. Ono je bilo naročito okrutno u Egiptu, koji su nazivali “Kinom staroga svijeta”. O tim mučenicima nastali su kasnije legendarni izvještaji, takozvani Passiones, koji su gotovo uvijek više plod pobožne mašte, nego točni povijesni podaci o dotičnim osobama.

Sveti Leonardo Portomauricijski rodio se u Porto Mauriziju, u pokrajini Liguriji, kao sin pomorskog kapetana Dominika Casanove koji ga je ostavio siročetom u nježnoj dobi. Doveden u Rim, završio je svoje nauke na glasovitom isusovačkom Rimskom kolegiju. No, kasnije je obukao franjevački habit.