Pastoralno vijeće župe

Župno pastoralno vijeće je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. ŽPV je potrebno da bi župna zajednica mogla vršiti svoje pastoralne zadatke.

Ono predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi. Potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornosti, te time povezuje djelovanje svećenika i laika.

Odredbe Zakonika kanonskog prava vezane uz Pastoralno vijeće

Kan. 536 - § 1. Ako je prema sudu dijecezanskoga biskupa, pošto se posavjetuje s prezbiterijalnim vijećem, prikladno, neka se u svakoj župi osnuje pastoralno vijeće, kojemu je na čelu župnik, i u kojemu neka vjernici zajedno s onima koji snagom svoje službe sudjeluju u pastoralnoj brizi za župu pružaju svoju pomoć da se unapređuje pastoralna djelatnost.

§ 2. Pastoralno vijeće ima samo savjetodavan glas i ravna se prema odredbama koje donese dijecezanski biskup.   


Članovi Pastoralnog vijeća župe:

fra Zlatko Špehar, župnik  
fra Ivan Cvetković, kapelan  
   
Petar Sakač, pastoralni suradnik  
   
Slađana Stijepić Mirjana Kukavica
Jozo Tadić Toni Antić
Ivo Knežević Branko Grabovac
Jurica Mustać Ivica Majić
Tihomir Paušić Ivanka Vidić
Jakov Marić Slavko Kelava
Eva Tadić Marijan Luburić
Anđelko Grubeša Luka Petrović
   
Filijale:  
   
Tihomir Šokić  Stjepan Šimić
Nenad Nikić  Roko Antić
Petar Brčina  Tadija Vrdoljak
Anto Škoro  Anton Živković
Marija Šimić  

 

 

DPCalendar nadolazeći

No events found