Svetkovina sv. Petra i Pavla

 U četvrtak, 29.06.2023., svetom misom u 18:30 sati proslavit ćemo svetkovinu sv. Petra i Pavla. Već od najstarijih vremena Crkva je na isti dan slavila svetkovinu svetih Petra i Pavla koji su za Neronova progona položili u Rimu svoj život za Krista Isusa. Premda je među njima bila toliko razlika, ista ih je vjera u Sina Božjega spojila u jedno, te su razlike pretvorili u raznolikosti koje su postale bogatstvo cijele Crkve.