Zahvala Generalnog konzulata Republike Turske u Salzburgu

Poštovani župljani, u nastavku možete pročitati zahvalu koju je naša župa dobila za donirana sredstva od strane Generalnog konzulata Republike Turske u Salzburgu. 

Dopis Generalnog konzulata Republike Turske u Salzburgu.