Obnovljene postaje otajstava krunice do svetišta Mariakirchental

Postaje s prikazima otajstava svete krunice uz cestu do svetišta Mariakirchental povraćene su u svoj izvorni sjaja. Renovacija je financirana od strane raznih donatora, od kojih je jedan i Hrvatska katolička župa bl. Alojzija Stepinca - Salzburg, naime dvije postaje obnovljene su uz novčanu donaciju vjernika naše župe. Ovim putem prenosimo zahvalu rektora svetišta P. Ludwiga Laabera MSC.