Previous Next

Održan zaručnički tečaj u subotu, 19.11.2022.

Protekle subote održan je u našoj župi zaručnički tečaj kojem je pristupilo 17 parova. Nakon pozdrava i molitve koju je predvodio župnik p. Zlatko, o psihologiji odnosa i braka zaručnicima je predavanje održala mag. Terezija Buljan, dok je o teološkom značenju braka, s posebnim naglaskom na Teologiju tijela Ivana Pavla II. govorio don David Leskovar, svećenik salezijanac i studentski kapelan Grada Zagreba. Zaručnicima želimo obilje Božjeg blagoslova u njihovom zajedničkom životu.