Previous Next

Dušni dan - spomen na sve vjerne mrtve

Imena pokojnih austrijske župe pročitala je župna asistentica Mag. Susanne Rasinger, dok je imena pokojnih naše župe pročitala Matilda Jović.