Hodočašćem u svetište Maria Plain zaključili smo listopadske pobožnosti

U nedjelju, 25.10., tradicionalno smo zaključili listopadske pobožnosti u salzburškom marijanskom svetištu Maria Plain. Iako se ove godine hodočašće nije moglo održati na uobičajeni način, svejedno smo klanjanjem u svetištu zahvalili dragom Bogu za sve udijeljene milosti, te preporučili našu župu i čitav svijet zagovoru naše Nebeske Majke.

Osobito smo zahvalni orguljašici Katarini Mandić koja je svojim sviranjem na poseban način uzveličala molitveno slavlje u svetištu.