Godišnjica pada Vukovara

U petak, 16.11.2018. u prostorijama Hrvatske katoličke župe u Salzburgu (Mirabellplatz 5) održalo se predavanje povodom 27. godišnjice pada Grada Vukovara naslovljeno "Bitka za Vukovar - Grad heroja". Predavanje su održali gosp. Borna Marinić, magistar povijesti i gosp. Luka Tripalo, književnik. Neposredno prije predavanja, svetom misu u 19:00 sati, molitvom smo se prisjetili svih žrtava Vukovara i Domovinskog rata.

U svom predavanju mag. Marinić, proveo nas je kroz dane teške opsade grada do njegovog konačnog pada. Za razliku od uobičajenih predavanja o ovoj temi, mag. Marinić, na tragu svog znanstvenog rada koji je uvelike posvećen konkretnim pojedincima i njihovoj ulozi u obrani Domovine, povijesne činjenice isprepliće sa sudbinama heroja Vukovara. Osobito potresno na sve okupljene djelovale su slike i sasvim svakidašnje činjenice o životima tih mladića kojima je rat prekinuo mladost, te su gotovi svi položili svoje živote za Domovinu. Podsjetilo nas je to da su pravi heroji bili i jesu među nama, obični ljudi, koji pred terorom mržnje nisu ustuknuli, već hrabro prihvatili odgovornost koju nitko nije želio te time utjelovili evanđeosku maksimu ljubavi po kojoj "nema veće ljubavi nego da tko život svoj položi za svoje prijatelje" (Iv 15, 13).

Gosp. Tripalo na sebe je uzeo težak zadatak da kao pjesnik progovori o žrtvi Vukovara koja nas, bili njeni suvremenici ili ne, duboko potresa i ostavlja bez riječi. Tu neizrecivost tragedije, predavač stavlja pod noge pjesnicima - "koji imaju riječi za neizrecivo, štoviše, koji imaju jedino takve riječi." Ipak, za takav kolosalni zadatak nije dovoljno biti samo pjesnik, već i prorok. Među hrvatskih pjesnicima, gosp. Tripalo kao takvog izdvaja Dubravka Horvatića. U pažljivom presjeku Horvatićevog pjesničkog opusa predavač je uspio predočiti okupljenima što znači biti pjesnik i prorok, konkretnije što znači biti "prorok Grada". Proročka dimenzija Horvatićeve poezije istovjetna je sudbini svakog proroka, te se na sastoji u čistom predznanju, kojeg u Horvatićevoj poeziji ne nedostaje, već prorokovom sposobnoću govorenja "božanskim jezikom bez obzira na to govori li se o Bogu" koja u konačnici vodi do "otkrivenja, ohrabrenja" i naposljetku "oživotvorenja". Iako nam Horvatić otkriva da, jer je uvjetovan samim ljudskim stanjem, "rat nikada ne staje" to pjesnika proroka ne lišava odgovornosti. "Proročkom sviješću o vremenu" poslan je tješiti ljude i upućivati na nadu "da negdje ponad truleži ovog svijeta ipak leži prava domovina". Paradoksalno, upravo u toj svijesti rađa se snaga za ponovni povratak i obnovu Gradu, kako onog materijalnog tako i Grada u svakome od nas.

Borna Marinić autor je fotomonografije "Specijalna jedinica policije "Osa" u Domovinskom ratu", te urednik Facebook stranice "Dogodilo se na današnji dan - Domovinski rat" koju prati više od 60 000 tisuća ljudi. (https://www.facebook.com/DogodiloSeNaDanasnjiDanDomovinskiRat). Stranicu preporučamo svima.

Luka Tripalo studira na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Piše poeziju, za koju je nagrađen na Goranovu proljeću u kategoriji srednjih škola, na Šimićevim susretima u Drinovcima te Hrvatskom književnom nagradom grada Karlovca Zdravko Pucak za mlade pjesnike. Član je Društva hrvatskih književnika. Unutar Svjetskog saveza mladih Hrvatska vodi projekt Prirok namijenjen razvijanju književne kulture mladih.